ข้อตกลงและเงื่อนไข

terms-conditions
terms-conditions

ข้อตกลงและเงื่อนไข หลักเกณฑ์ เเละกฏกติกาที่จะกล่าวเหล่านี้ เป็น คล้ายกับ หนังสือสัญญา หรือ ข้อตกลง ระหว่าง chaiyo 99  เเละเราจะเเทนตัวของ คา สิ โน สด ว่า “เว็บไซต์” หรือ “บริษัท” และ “ผู้เล่น” “ลูกค้า” หรือ “ผู้ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์” หรือเข้ามาใช้งานในส่วนต่าง ๆ หรือ ส่วนใดก็ตามของเว็บไซต์เกม คาสิโนใหม่ 2022 ทั้งที่ตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจ ตลอดจน มีการเปิดบัญชีหรือ ยูสเซอร์ “ผู้เล่น”ยอมรับหลักเกณฑ์และกฏกติกาต่าง ๆ และถือว่า“ลูกค้า” ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้โดยอัตโนมัติ ทันที ที่มีการสมัคร หรือเข้าเล่นเกมสล็อต ผ่าน เว็บไซต์ของเรา ด้วยความนับถือ คาสิโนออนไลน์

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง

     ฝ่ายต่าง ๆ ของ บริษัท
1. ข้อมูลทางเว็บไซต์ของเรา chaiyo 99ได้รับอนุญาติจากเว็บเเม่ เว็บตรงมีใบเซอร์ ค่ายเกมใหญ่ betflix45 อย่างถูกต้อง และข้อความจากข้อกำหนดที่มีคำว่า “เรา” “ของเรา” “ทางเรา” หรือ “ เว็บไซต์ที่เกียวข้องกับ chaiyo 99 ” ซึ่ง“ผู้เล่น”ได้ยินยอมในข้อตกลงที่กล่าวไว้เบื้องต้น ตั้งเเต่ตอนที่สมัครเล่นกับเรา ข้อตกลงและเงื่อนไข

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง

1. chaiyo 99  ขอสงวนสิทธิ์ในการเลี่ยนแปลง แก้ไข อัพเดต และปรับปรุงกฏเหล่านี้ได้ทุกเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อกำหนดที่ได้จากการอัพเดต จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ที่มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ chaiyo 99 ลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อการตรวจสอบเงื่อนไขในปัจจุบัน ทางเราขอแนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบกฏระเบียบและเงื่อนไข รวมถึงซอฟต์แวร์และขั้นตอนในการให้บริการของเว็บไซต์เป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

2. chaiyo 99 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โปรโมชั่นต่าง ๆ รวมถึงเงื่อนไข ข้อกำหนดต่าง ๆ จากกิจกรรมพิเศษที่จะขึ้นจากเรา โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

3. หากผู้เล่นไม่เห็นด้วยกับกฏการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุด ผู้เล่นสามารถหยุดการใช้งานเว็บไซต์หรือปิดบัญชีได้ แต่ถ้าผู้เล่นยังคงใช้งานเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดก็ตาม หลังจากที่มีการประกาศข้อบังคับใหม่ ย่อมหมายความว่า ผู้เล่นรับรู้และยินยอมในผลข้อยังคับนั้น

   ข้อบังคับทางกฏหมาย
1. บุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์ได้ เนื่องจากมีบทบัญญัติของกฏหมาย ในประเทศที่ซอฟต์แวร์ของเกมตั้งอยู่ เพื่อความถูกต้องตามกฏหมาย ทาง chaiyo 99 จึงมีสิทธิ์ในการขอตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่จะสามารถยืนยันอายุของผู้เล่นได้ทุกเวลา และหากตรวจพบว่าผู้ใช้งานอายุต่ำกว่า 18 ปี ทางเว็บไซต์สามารถระงับบัญชีหรือปฏิเสธการใช้งานเว็บไซต์ขอผู้ใช้ได้

2. ในเขตอำนาจศาลบางแห่ง การพนันออนไลน์อาจเป็นสิ่งที่ผิดกฏหมาย ผู้เล่นเข้าใจและยอมรับว่า chaiyo 99 ไม่สามารถให้คำแนะนำทางกฏหมาย หรือการรับประกันเกี่ยวกับความชอบด้วยกฏหมายการให้บริการเว็บไซต์ต่อแก่ลูกค้าได้ ผู้เล่นใช้บริการจากเว็บไซต์และใช้ดุลยพินิจของตนเอง และเสี่ยงต่อความรับผิดชอบเองรวมทั้งตัดสินใจเองว่า การใช้บริการของเว็บไซต์นั้นถูกต้องตามกฏหมายปัจจุบันในเขตอำนาจของศาลตนเองหรือไม่

3. chaiyo 99 ไม่ได้มีเจตนาในการให้บริการลูกค้าโดยขัดต่อกฏหมาย ที่มีการบังคับใช้ในเขตอำนาจศาลที่ท่านอาศัยอยู่ ลูกค้าแสดงความยืนยันรับประกันและยินยอมที่จะใช้บริการของเว็บไซต์หรือให้ข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์ โดยผู้เล่นในรูปแบบที่ผิดกฏหมายหรือไม่ได้รับอนุญาติ

  การเปิดบัญชี หรือ ยูสเซอร์

1 เมื่อลูกค้าต้องการที่จะเข้ามาใช้บริการกับเว็บไซต์ของเรา จำเป็นต้องเปิดบัญชีก่อน จึงจะได้รับรหัสผ่าน และสามารถเข้าใช้งานได้ในภายหลัง

2 ชื่อที่ใช้ในการลงทะเบียนต้องตรงกับชื่อจริงของลูกค้า บริษัทมีสิทธิ์ที่จะขอเอกสารเพื่อพิสูจน์ตัวตนของลูกค้าได้ทุกเมื่อ เพื่อยืนยันตัวตนของลูกค้า หากลูกค้าไม่สามารถให้ข้อมูลกับทางเราได้ เราอาจจะทำการะงับบัญชีของท่านไว้ชั่วคราวหรืออาจจะระงับบัญชีของท่านหากท่าไม่ทำตามกติกา

3 ลูกค้ายืนยันว่า เมื่อทำการลงทะเบียนเว็บไซต์แล้ว ลูกค้าได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวลูกค้า ครบถ้วยและเชื่อถือได้ การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดอาจมีผลต่อต่อการจำกัด การไม่ดำเนินการกับธุกรรม หรือการบิดบัญชีของลูกค้า

4 หากลูกค้ามีคำถาม หรือ เกิดปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน สามารถติดต่อสอบถามทาง Line@chaiyo99 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

5 ลูกค้า 1 ท่าน สามารถเปิดบัญชีกับเว็บไซต์เราได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น ถ้ามีการเปิดบัญชีซ้ำซ้อน เมื่อทางเราตรวจสอบพบจะถือว่าบัญชีนั้นเป็นโมฆะและปิดบัญชีทันที

6. ข้อบังคับในด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการกระทำฉ้อโกง
1. ก่อนที่จะเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์ ลูกค้าต้องยอมรับและยินยอมว่า

• ท่านต้องมีอายุ 18 ปี ขึ้นไป

• เป็นเจ้าของบัญชีที่ถูกต้อง และมีสิทธิ์ในการดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับบัญชีแต่เพียงผู้เดียว

• ท่านได้ทราบเป็นที่เรีบร้อยแล้วว่า หากเกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียของเงินในช่วงเวลาที่ใช้บริการบนเว็บไซต์ ลูกค้าจะเป็นคนรับผิดชอบการสูญเสียดังกล่าวเพียงผู้เดียว หากแพ้ เสียเงิน มีกำไรหรือติดลบ ท่านไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

• ท่านได้ทราบถึงกติกา กฏเกณฑ์และกระบวนการให้การบริการของเว็บไซต์แล้ว ท่านจะไม่กระทำการใด ๆ ที่สร้างความเสียหายให้แก่เว็บไซต์ของเรา

2 ในการที่ท่านยินยอมด้วยเงื่อนไข แสดงว่าท่านให้เรามีสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสม รวมถึงการตรวจสอบของที่มาจากบุคคลที่สามเพื่อการยืนยันข้อมูลของตัวท่านเอง

7. ข้อกำหนดการยอมรับการวางเดิมพัน

1) เดิมพันทั้งหมดที่ทำกับเว็บไซต์ chaiyo 99 จะอยู่ภายใต้กติกาของเกมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนำไปใช้ได้กับแต่ละเกมการแข่งขันและข้อตกลงนี้2) การวางเดิมพันจะสามารถใช้ได้ หากกรอก Username/Password ถูกต้อง ภายใต้จำนวนเงินที่เพียงพอในบัญชีของท่าน

7.3) ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อทุกกิจกรรมและธุรกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่ดำเนินการในการทำภายใต้ ชื่อ เลขที่บัญชี ยูสเซอร์เนม รหัสผ่านของท่าน (หรือการรวมกันของสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมด) โดยไม่คำนึงว่า ธุรกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการโดยท่านเองหรือไม่

4) ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบว่า รายละเอียดการเดิมพันของท่านถูกต้องหรือไม่ เมื่อได้วางเดิมพันและการวางเดิมพันได้รับการยืนยันแล้วจากเราแล้ว การเดิมพันดังกล่าวจะไม่สามารถยกเลิก เรียกคืนหรือเปลี่ยนแปลงได้ และจะถือว่าเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อการวางเดิมพันของท่าน

5) การเดิมพันทั้งหมดจะถูกบันทึกในระบบของ chaiyo 99 และถือเป็นหลักฐานในการดำเนินธุกรรมทั้งหมด รวมถึงเวลาที่ได้มีการดำเนินธุรกรรม

.6) การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าสมบูรณ์และยอมรับโดย จะถูกตัดสินใจโดย chaiyo 99 ก็ต่อเมื่อมีการยืนยันปรากฎขึ้นที่หน้าประวัติการทำธุรกรรมของท่าน

7) การวางเดิมพันใดๆ และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การตัดสินใจของ chaiyo 99 ถือเป็นที่สิ้นสุด

8) ท่านยอมรับและเห็นด้วยกับเราว่าระบบ BETFLIX อาจจะยังไม่เสถียร ทางเราจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการวางเดิมพันผิด การวางเดิมพันทั้งหมดจะถูกบันทึกด้วยระบบของเรา หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการวางเดิมพันของท่าน กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าในทันที

8. ธุรกรรมทางบัญชีฝาก/ถอน

8.1) เงินที่ท่านฝากในบัญชีของ“ผู้เล่น”จะต้องไม่ได้มาจากกการก่ออาชญากรรม และ/หรือ ผิดกฎหมาย และ/หรือ ได้มาอย่างไม่ถูกต้อง

8.2) ในกรณีที่ท่านฝากเงิน หรือ เติมเงิน เข้ามาแบบไม่รับ โปรโมชั่น ทางเรา จะจ่าย ไม่เกิน 10 เท่า ของ ยอดฝากล่าสุด เพื่อเป็นการ รักษา มาตรฐาน ของเว็บไซต์

8.2) chaiyo 99 ไม่ยอมรับการฝากเงินจากบุคคลที่สาม ยกตัวอย่างเช่นเพื่อนของบุคคล ญาติ คู่ครอง สามีหรือภรรยา ท่านจะต้องทำการฝากเงินจากบัญชีได้ถูกลงทะเบียนด้วยชื่อของท่านเองเท่านั้น หากเราได้ค้นพบระหว่างการตรวจสอบความปลอดภัยของเราว่า ข้อบังคับนี้ไม่ได้ถูกกระทำตามแล้ว เงินที่ได้ชนะจากเกมทั้งหมดจะถูกยึดคืน

8.3 ท่านสามารถขอถอนเงินจากบัญชีของท่านเมื่อใดก็ได้ ที่ยอดเงินในบัญชีของท่านมีเพียงพอสำหรับการถอนขั้นต่ำที่เราได้กำหนดไว้

8.4 ท่านจะต้องแจ้งถอนเงินผ่านช่องทางเดียวกันกับที่เคยฝากเงินเข้าในบัญชี โดยข้อมูลจะต้องถูกต้องและตรงกับข้อมูลที่แจ้งลงทะเบียนไว้ก่อนหน้า

8.5 จำนวนการจ่ายของเกมส์อิเล็กทรอนิกส์สูงสุด 100,000 บาทต่อบิล เราสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อมูล โปรโมชั่นและกิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า chaiyo 99